I. DÖNEM 25-06-2021 -

YÖNETİM KURULU

Başkan : Gökçen KUNTER KARADUMAN Yedek Üye : İkbal POLAT
Başkan Yrd : Doç. Dr. Betül DUMAN BAY Yedek Üye : Mehmet BAVUNOĞLU
Sekreter Üye : E. Serdar KARADUMAN Yedek Üye : Murat ÇEVİK 
Sayman Üye : Serhad SAVAŞ Yedek Üye : Volkan ALTINOK 
Üye : Özgür MELEN Yedek Üye : Semiha Demirbaş Çağlayan

DENETİM KURULU

Üye : İlyas AYDINALP Yedek Üye : Zuhal GÜLER
Üye : Evren Barış YAVUZ Yedek Üye : Ömür Çağdaş ERSOY
Üye : Melek Gözde HOŞAFÇI Yedek Üye : Fadime Karslı YAĞMUR 

 

 

 KURULUŞ DÖNEMİ 03-11-2020 / 25-06-2021

Başkan : Gökçen KUNTER KARADUMAN
Başkan Yrd : Doç. Dr. Betül DUMAN BAY
Sekreter Üye : Volkan ALTINOK
Sayman Üye : İkbal POLAT
Üye : Özgür MELEN


 

 

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!