Dünya Şehirler Günü'nde Argüden Akademi tarafından 31 Ekim 2021'de düzenlenen düzenlenen Panele Yönetim Kurulu Üyemiz Serdar Karaduman katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, REC Turkey'den konuşmacılarla Sürdürülebilir Şehirler için İklim Eylem Planları'nı konuştuk.

Paneli izlemek için: https://lnkd.in/ekM65wAe

 

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!