Yayınlar

AFET VE ASBEST: KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK"

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

"Dirençli Kentler Girişimi kapsamında bilgileri ve gelişmeleri paylaşmak için http://www.direnclikentler.org Web Sayfasına bekleriz. 

 

Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi "Bildiriler"

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

"Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Uygulama Projesi" kapsamında sayfa, "doğa tabanlı uygulamalar" ile ilgili bilgileri ve Proje ile ilgili gelişmeleri paylaşmak için http://www.dogatabanlicozumler.org Web Sayfasına bekleriz. 

 

Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri, Kentime Değer II Projesi kapsamında Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) tarafından hazırlanmıştır.

Gençlik Göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Dört Mevsim Derneği’nin yürütücülüğünde ve Çiğli Belediyesi AB Ofisi, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) ortaklığında, Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle gerçekleştirilen Kentime Değer II Projesi kent yönetişiminde gençlerin aktif rol oynamalarını; gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçlar.

Kentte İnsan Hakkı 2022
GÖSTERGELERLE Büyükşehir Belediyelerinin Performansları

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

KENTSEL Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneğinin (Kent-Lab) olarak Etkiniz AB Programı desteği ile gerçekleştirdiği bu çalışma, Türkiye’deki yerel yönetimlerin “İnsan Hakları Kenti” kavramını ne ölçüde benimsediklerini ve uygulamaya geçirdiklerini incelemeyi hedef almaktadır.

Human Rights in the City 2022
THE INDICATORS BASED Performances Of Metropoliten Municipalities in Turkey

You can reach the publication from here

This study, carried out by the Urban Strategies and Local Practices Association (Kent-Lab) with the support of Etkiniz EU Program, aims to examine the extent to which local governments in Turkey have adopted and implemented the concept of “Human Rights City”.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!