Dernegimizin, GEF Küçük Destek Programı’na (SGP) sunduğumuz, “DOĞA TABANLI METROPOLİTEN STRATEJİLER: İMRAHOR VADİSİ”konulu toplantı projesi, SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Kent-LAB olarak aldığımız ilk destek olması ve bunun GEF-SGP ailesine katılımımıza vesile olması nedeniyle heyecan verici bir gelişme olarak sizlerle paylaşiyoruz.

Ankara Kent Konseyi'nin eş faydalanıcı olduğu toplantı projemizde, programın oluşması ile ilgili gelişmeleri ilerleyen süreçlerde sizlerle paylaşacağız.

Amaç

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil kurumun insan hakları alanındaki tüm belgelerini kapsayan; sürdürülebilir kentler, sosyal kentler, sağlıklı kentler, akıllı kentler, enerji kentleri, yürünebilir kentler, kültürlerarası kentler, yaş dostu kentler, kadın dostu kentler, çocuk dostu kentler vb temayı içeren İnsan Hakları Kentleri yaratma hedefini geliştirmede Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesinin performansını içeren bir inceleme yaparak, hedef gruplarla paylaşmaktır.

Çalışmanın Türkiye'deki İnsan Haklarının İzlenmesi ve Savunuculuk Alanlarına Katkısı

Farklı dezavantajlı grupların haklarının korunması konusunda yerel yönetimler kritik bir öneme sahiptir. Yerel yönetimler hem bu gruplarla en yakın teması kuran birimlerdir, hem de faaliyetlerinin büyük bölümü bu grupların hayatı üzerinde etki yaratmaktadır. Bu nedenle farklı dezavantajlı gruplarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerin uygulamaları üzerine yoğunlaştıklarını biliyoruz.

İnsan hakları kenti kavramı bu gruplara ilişkin farkındalığın yerel yönetimler düzeyinde sadece belirli eylemlerle sınırlı kalmayan, tüm hizmet türleri ve süreçleri içinde anaakımlaştırılan bir konu olmasını hedeflemektedir. Bu nedenle çalışmamızın özellikle bu grupların haklarının daha etkili şekilde korunması konusunda farkındalığı arttıracağını umuyoruz.

RWI tarafında hazırlanan gösterge setleri üzerinden yapılacak bu araştırma aynı zamanda farklı dezavantajlı gruplara ilişkin izleme çalışmalarına katkı vererek, bu konuda standartların yerleşmesi konusunda da etkili olacaktır

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!