İçinde yer aldığımız Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP) tarafından “14 Büyükşehir Belediyesinin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile ilgili Performans Hedeflerinin Karşılaştırılması: 2021 - 2022 İzleme Sonuçlarının Karşılaştırılması” yayınlandı.

 

Yayına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.kahip.org/turkiyede-cevre-koruma-ve-iklim-degisikligi-ckid-ile-mucadeleye-ayrilan-kamu-kaynaklarinin-izlenmesi/

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!